Vi kan overvåge når vi er på kuttertur.

Nyhed  
De kommende generationer fortjener rent vand. Det kræver en fælles indsats.
Vi tror på, at et tidligt engagement skaber fundamentet for en livslang indsats som en af havets ambassadører. Derfor kan børn mellem 8 og 12 år nu bliver junior havmiljøvogtere hvis de kan modtage post på din adresse.
Har du et barn, der vil være med er der tilmelding herunder:


 Klik på Ikonet ovenfor. 

WWW.SOK.DK    
STOP OLIEN 89 43 30 99 - Din direkte linje til et bedre havmiljø 
 
Søværnets Operative kommando har til opgave at forebygge eller mindske eventuel olieforurenings skadevirkninger på havmiljøet, naturen og de rekreative områder ved kyster og strande.

Den civile overvågning fra lystsejlere og erhvervssejlere er et vigtigt supplement til SOKs egen overvågning fra skibe, fly og satellitter. Erhvervssejlere har pligt til at indberette, hvis de observerer olie eller kemikalier i danske farvande.

Vi er naturligvis taknemmelige, hvis du som privatperson også vil hjælpe med overvågningen. Til det formål har vi oprettet den direkte døgnlinje 89 43 30 99, hvor vi altid er klar til at høre om dine olieobservationer.

Vagthavende modtager, vurderer og prioriterer din melding og beslutter, om der skal sendes et skib eller et overvågningsfly til området for at bekræfte og vurdere forureningen.

Vi kan overvåge når vi er på Småbådsture.

 

 
   
 
 
 
 
 

 

Overvågning  
 

I henhold til havmiljøloven skal alle civile skibe og civile fly melde til SOK, hvis de ser olie eller andre forurenende stoffer på havet, eller hvis de ser, at skibe lukker olie eller forurenende stoffer ud i havet.

Foruden denne overvågning, der principielt sikrer en vis overvågning af danske farvande, bliver havmiljøet overvåget af flyvevåbnets miljøfly, der flyver 450 timer om året. Flyene er udstyret med Side Looking Airborne Radar, der kan danne billeder af store havområder.

Desuden modtager Danmark omkring 650 satellitbilleder af havet om året. Billederne sendes fra det europæiske maritime sikkerhedsagentur.

Havmiljøet overvåges ikke systematisk med miljøskibe. Overvågningen af havet fra skibe sker alene, når Forsvarets og andre af statens skibe sejler i danske farvande under farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Kontakt 
 

Har du spørgsmål til, hvordan Søværnets Operative Kommando løser havmiljøopgaven, er du velkommen til at kontakte vores havmiljøelement på mailadressen:

pol.con.den@sok.dk

Lov om beskyttelse af havmiljøet 
 

Den 31. maj 2006 trådte en skærpet havmiljølov i kraft. Det betyder blandt andet, at miljøsyndere får højere bøde- og hæftestraffe. Bøderne i Danmark ligger nu på niveau med bøderne i vores nabolande (Tyskland, Sverige, Norge og Finland). Strafferammen er hævet fra fire til seks års fængsel.

Søværnets Operative Kommando kan gennemføre indgreb over for skibe med henblik på at forebygge og standse mulig eller igangværende forurening. Desuden vil forurenende skibe kunne tilbageholdes for at sikre beviser til domstolene.

Forsvarets beføjelser indebærer udøvelse af tilsyn, fremsættelse af krav om sikkerhedsstillelse, udstedelse af forbud og påbud samt gennemførelse af indgreb.